ملک شما را یک هفته ای می فروشیم
3 روزه اجاره میدهیم
جهت برقراری تماس اطلاعات خود را وارد کنید
ورود اعضا
نام کاربری:
رمز عبور:
نرم افزار پیوند
آخرین فایل های ثبت شده
کد ملکتاریخنوع ملکمتراژمنطقهنوع معاملهقیمت متری/اجارهقیمت کل/رهنجزئیات
1071661399/05/14خانه70کوثراجاره1,800,00020,000,000جزئیات
1018991399/05/14خانه153صياد شيرازياجاره0400,000,000جزئیات
1089451399/05/14خانه80کوهسنگيفروش00جزئیات
1121911399/05/14خانه240دکتر بهشتيفروش03,000,000,000جزئیات
582921399/05/14خانه550کلاهدوزفروش012,000,000,000جزئیات
949001399/05/14خانه430راهنمائيفروش018,500,000,000جزئیات
1056001399/05/14خانه0احمد آبادفروش06,000,000,000جزئیات
367001399/05/14آپارتمان360احمد آبادفروش15,000,0000جزئیات
1230891399/05/14خانه130فرامرز عباسياجاره5,000,00010,000,000جزئیات
1233951399/05/14آپارتمان160بلوار جانبازفروش10,000,0001,600,000,000جزئیات
1238111399/05/14آپارتمان127سناباداجاره2,750,000150,000,000جزئیات
12731399/05/14آپارتمان204دانشجوفروش00جزئیات
33941399/05/14آپارتمان88سرافرازانفروش10,568,182930,000,000جزئیات
1140411399/05/14آپارتمان120سيدرضياجاره700,000200,000,000جزئیات
1148871399/05/14آپارتمان60هاشميهاجاره3,000,00030,000,000جزئیات
1168811399/05/14آپارتمان145بلوار جانبازاجاره0210,000,000جزئیات
1215581399/05/14زمين0ميدان تربيتفروش020,000,000,000جزئیات